Uitkomst wensboom bij de receptie van de woonstichting

Beste huurders,

Op de afsluitende feest middag van de Woonstichting, was er de mogelijkheid om uw wensen via een kaartje kenbaar te maken.
Hier het resultaat . Er hebben 133 mensen gereageerd en wel als volgt,

111. tegen fusie.
7. felicitaties
1. bankje Poelwijklaan
2 meer senioren en starters woningen
1 betaalbaar voor jong en oud
1 meer woonruimte verstandelijke beperking
3 nog meer van deze feesten
2.geen renovatie Staatslieden buurt
2 gezondheids wensen
2 betaalbare huur
en de leukste wens profvoetballer worden.

Dit waren de reactie’s van een kleine 400 huurders ,maar er kunnen geen conclusies aan verbonden worden en wel om de volgende redenen.

Er was geen specifieke vraag gesteld, kon ook niet, er is niets besloten over de samenwerking, de wens van geen fusie is ingegeven door de geruchten hier over, die de laatste maanden steeds sterker werden.
Er is tot nu toe een keer een gesprek geweest van de beide corporaties en dat was meer een kennismaking met de Huurders verenigingen, dan inhoudelijk, het tweede overleg is na interne problemen uitgesteld.
Wij wachten af hoe, en wanneer het verder gaat, en houden u op de hoogte, zodra er een voorstel ligt, komen wij bij u terug voor overleg, dat dan met een zo groot mogelijk aantal huurders zal plaats vinden.

Wij hopen u met wat wij tot nu toe weten, voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur van HV Gendt.
Paul Verhoeven.
Voorzitter.