Vertrek van de heer Hodes als bestuurder van de woonstichting Gendt.

Vertrek van de heer Hodes als bestuurder van de woonstichting Gendt.
Aan het bestuur van de huurdersvereniging werd afgelopen week mede gedeeld dat dhr. Hodes zijn functie als bestuurder van de woonstichting in goed overleg neer gaat leggen. Wij als bestuur van de Huurdersvereniging Gendt wensen hem in zijn verdere carrière in de toekomst veel succes.

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Gendt