Dorpsplein en Algemene Ledenvergadering d.d. 10-1-2019

Dorpsplein en Algemene Ledenvergadering d.d. 10-1-2019

In het najaar van 2018 ontstond het plan om alle huurders van WSG te informeren en proberen te bereiken door b.v. een gezamenlijke bijeenkomst. Dit met betrekking tot allerlei zaken die speelden en de toekomst van de WS
Het idee werd geopperd om een dorpsplein te organiseren met enkel kraampjes.
Samen met de adviseurs van de Woonbond werd dit plan besproken en uitgewerkt en de eindconclusie was, we gaan dit realiseren. Door een goede samenwerking en organisatietalent van enkele bestuurders van HV Gendt, was de datum en de invulling van deze dag al snel een gegeven. Ook werd toen besloten om aansluitend op het middagprogramma de Algemene Ledenvergadering te houden.

De start van de het Dorpsplein om 16.00 uur. De zaal in de Leemhof zag en gezellig en uitnodigend uit en de eerste huurders kwamen binnen gelopen. Iedereen kon rustig kijken, vragen stellen of en gesprek aangaan met de mensen die bij de kraampjes aanwezig waren. Adviseurs van de Woonbond, WSG met 2 medewerkers,en ook de bestuurders van HV Gendt
Het bestuur werd verrast door de Woonbond met een certificaat, omdat zij de cursus Een Stap Vooruit, met goed gevolg ,en als eerste in Gelderland, hebben afgesloten.
Later op de dag kwam ook de interim directeur-bestuurder, Liesbeth van Beek een kijkje nemen evenals wethouder Helga Witjes.

Henk Gertsen was deze dag de spreekstalmeester, een taak die hem uitstekend past, en nodigde beide dames uit om even het woord te nemen. Liesbeth van Beek stelde zich voor en gaf aan wat haar doelstelling is in haar nieuwe functie.
Ook Helga Witjes sprak de aanwezigen toe en benadrukte de noodzaak tot bouwen en haar inzet hiervoor.
Onder het genot van een hapje en drankje werd de middag beëindigd rond 17.30 uur en werd de zaal in gereedheid gebracht voor de avond. Het was een gezellige en informele middag, zowel voor bezoekers als alle medewerkers.

19.30 was de aanvang van ALV.

Rond 19.00 druppelden de eerste leden binnen, deze werden verwelkomd met koffie, thee en cake.
De opkomst was prima, en in de vergadering werden de agenda punten vlot behandeld.

In het bestuur heeft Wim de Koning zijn functie als penningmeester overgedragen ,met goedkeuring van de leden, aan Gerard Kregting, Wim gaat als lid van het bestuur verder.
Er ontstond wat commotie over het onderzoek naar een eventuele fusie van de beide wooncorporaties, enkele leden wilde dat het bestuur zich tijdens de vergadering tegen een fusie zou uit spreken. De voorzitter en de adviseur van de Woonbond kregen met enige moeite uit gelegd hoe dit proces werkt, hiermee werd de discussie gesloten .

Met de mededeling dat het bestuur de huurders die hebben aangegeven mee te willen werken en denken, binnenkort zullen worden benaderd, werd de vergadering onder dankzegging gesloten.
Rest ons de Leemhof en al haar vrijwilligers te danken voor de gastvrijheid, en de klok (hapjes en broodjes)prima verzorging en medewerking. Ook de mensen die het geluid hebben verzorgd dank hiervoor.

Verder iedereen bedankt die op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan het organiseren van deze dag. Mede dankzij deze mensen kijken wij terug op een geslaagde dag.

Bestuur Huurdersvereniging Gendt