Huurdersvereniging Gendt neemt een definitief besluit inzake fusie

Huurdersvereniging Gendt neemt een definitief besluit inzake fusie

ake fusieEr is veel onrust onder de huurders van Woonstichting Gendt. Wat is de toekomst, wie wordt mijn verhuurder straks, Woonstichting Gendt of toch WaardWonen te Huissen. Het bestuur van HV Gendt vindt dat er een einde moet komen aan deze onrust wat soms het dorp ook in tweeën splijt. We willen deze verantwoordelijkheid niet langer ten aanzien van onze huurders langer uitstellen!
Eind 2017 en begin 2018 zijn de eerste gesprekken over een mogelijke verregaande samenwerking met WaardWonen geweest. Gesprekken waar een bepaalde dwangmatigheid voor een fusie, in zat zoals wij het hebben ervaren. Ook de kansen die we hebben geboden aan de toenmalige bestuurder zijn niet of nauwelijks verzilverd. We hebben als bestuur altijd objectief en constructief gestaan in een dergelijke voorgenomen fusie, wat ons niet altijd in dank is afgenomen door de achterban.

We hebben meningen van onze achterban gepeild op;
31 mei 2018 op de algemene ledenvergadering
23 juni 2018 Jubileumfeest van Woonstichting met een wensboom
10 November 2018 algemene achterban raadpleging (enquête)
December 2018 online petitie (Vrijwilligersgroep)
10 januari 2019 Dorpsplein en algemene ledenvergadering
Maart 2019 handtekeningenactie (Vrijwilligersgroep)
10 april 2019 thema-avond waar de woonstichting ook aan mee heeft gewerkt

Op alle gelegenheden hebben we een terughoudende dan wel negatieve reacties gehoord en gekregen op een mogelijk fusie tussen Wst. Gendt en WaardWonen. Hierbij komt dat er een handtekeningenactie is gehouden door een aantal huurders onder de huurders of zij voor en/of tegen de fusie met WaardWonen zijn. Ruim 850 bewoners hebben aangegeven tegen een dergelijke fusie zijn.

Op 24 april 2019 heeft het bestuur een constructief overleg gehad met de Vrijwilligersgroep.
Naar aanleiding van dit gesprek is het bestuur van mening en heeft ook besloten om niet verder te gaan met het proces rondom een mogelijke fusie met WaardWonen. We kunnen en willen de mening van onze achterban niet langer naast ons neerleggen, we willen deze juist horen en een waarde toekennen. We hebben de WTS. Verzocht om alle fusieprocessen stop te zetten en de focus te richten op Woonstichting Gendt. O.a zaken die huurders in Gendt direct treft. Het is op dit moment onmogelijk om draagvlak te creëren voor een fusie met Waard Wonen.
De punten die van belangrijk zijn de voor huurder en waar de huurdersvereniging zich voor wil inzetten is om het peil van de organisatie binnen de WST. Op toe date te brengen door meer ondersteuning o.a in de technische dienst de toekomstige nieuwbouw plannen vooral te zorgen dat in de gemeenschap van de bewoners in Gendt zowel voor de ouderen als de jeugd voldoende woningen beschikbaar komen zodat er bij deze groepen voldoende doorstroming ontstaat en voor de toekomst de jeugd aan het dorp Gendt verbonden kan blijven zodat zowel de scholen als de verenigingen en onder ander de ondernemers in ons dorp kunnen blijven bestaan. Waar de nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaam en leefbaarheid hoog in ons vaandel staan en de Huisvesting van urgente en bijzondere doelgroepen.

Wat ook op onze agenda nog meer vermeld staat is het sociaal plan en sociaal statuut samen met de WST. aan te pakken en zeer belangrijk na de toekomst om thema avonden te organiseren en vinden wij het belangrijk om met regelmaat een nieuwsbrief na al onze huurders te sturen zodat deze op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen

HET BESTUUR