De nieuwe start na de vakantie

De HV is na de vakantie weer volop aan de slag

De eerste vergaderingen zijn er al geweest en de HV begint weer aan diverse projecten.
Het overleg over de staatslieden buurt, sociaalplan, is weer op gang en de HV, samen met bewonersraad, Woonbond en WSG, gaan hier gezamenlijk mee verder.. Dit is een moeilijke opgave.
Onze inzet is om voor de huurders van de Staatslieden buurt en de betreffende huurders in de Bernhardstraat een optimaal en zorgeloos plan te krijgen, om alle stress rondom de verhuizing zo klein mogelijk te houden.
Ook de prestatieafspraken met Gemeente en WSG. staan weer op stapel, de lat wordt door de huurderverenging hoog gelegd m.b.t de sociale woningbouw, wij gaan voor een vast percentage sociaal in nieuwbouw projecten.
Tevens zijn we begonnen om een thema avond te organiseren, onderwerp en tijd worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Ook heeft het bestuur met de twee kandidaten voor de bestuursfunctie bij de Woonstichting gesproken, binnenkort wordt bekend wie Mevr. Liesbeth van Beek opvolgt.
Als u problemen hebt laat het ons weten, iedere 1 dinsdag van de maand is er een inloop bij de Leemhof om 18.30 tot 19.00 kom gerust waar we kunnen helpen we u graag.

Ook via info@hvgendt.nl zijn wij bereikbaar.