Huurdersvereniging Gendt krijgt de bijna 500 steunbetuigingen overhandigd van GMGB.

Na een intensieve actie hebben we op een voor de HV en inwoners van Gendt symbolische plaats nl het oude gemeente huis van Gendt,de voorzitter van de HV de bijna 500 steunbetuigingen voor het bestuur overhandigd.
De HV bedankt de huurders voor hun steun,maar in het bijzonder de mensen van GMGB, die deze actie zijn begonnen.Het heeft de HV gemotiveerd om verder te gaan met de belangen te behartigen van en voor de huurders.
De HV hoopt van ganze harte dat na overleg met Wnst Gendt,er een samenwerking ontstaat op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
GMGB daarintegen hopen dat de bijna 500 steunbetuigingen voor de HV/en huurders nog tot meer zal leiden.
Wij hebben u al laten weten dat wij de Raad v Commissarissen (RvC)in een brief hebben laten weten wat er volgens veel huurders mis is bij Wnst Gendt
Er is door ons ook gevraagd voor 15 januari te reageren.

In hun antwoord werd er nl over de problematiek niet met veel woorden gerept.
Wat wel duidelijk werd is dat we met onze ervaringen bij de huurders lijnrecht tegenover elkaar staan.
RvCwil wel in gesprek met ons maar nu in deze tijd kan dat alleen met video bellen.
Wij daarin tegen zien de leden liever in hun gezicht zo gauw dat mogelijk is. Maar ’t moet ons ook niet te lang duren.
Wij hebben de indruk dat de RvC én directeur bestuurde Mevr. Germa Knuver de ernst van de klachtten onderschatten en niet serieus nemen,want er word met geen woord over geschreven. Dat maakt dat wij ons zorgen maken. Het reikt ons teveel naar”doodzwijgproblematiek.

We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet.
GMGB.