Vertrouwen huurders in bestuur HV Gendt

De actiegroep Gendt mot Gendt blieven (GMBG) heeft, nadat het vertrouwen door de bestuurder van WOONstichting Gendt(Wsg) in het bestuur van Huurdersvereniging Gendt ((HV Gendt) is opgezegd, spontaan een actie georganiseerd.
Met als doel het bestuur van HV Gendt een hart onder de riem te steken.

De achterban van Wsg heeft massaal meegewerkt aan de actie en heeft zijn/haar stem laten horen.
De meerderheid van de huurders staat voor 100% achter het bestuur van HV Gendt. De betrokkenheid en bereidheid nam enorm toe en dit kwam tot uitdrukking in de stijging van 145 nieuwe aanmeldingen om lid te worden van de Huurdersvereniging.

Bij de rondgang van de leden van GMGB bij de huurders, werden zij geconfronteerd met veel negatieve gevoelens en ontevredenheid ten aanzien van Wsg. De meest gehoorde klachten, de (on)bereikbaarheid, het gebrek aan het sociale gezicht was jarenlang het visitekaartje van Wsg, klachten over reparaties of mankementen aan het gehuurde woningen.

Dit alles wordt Wsg niet in dank afgenomen en heeft men geen goed woord over de reactie van de directeur-bestuurder in de pers. Dit zet kwaad bloed bij de huurders.

Wij, bestuur van HV Gendt, danken GMGB en de huurders voor het vertrouwen in het bestuur.

Mede dankzij dit vertrouwen, willen wij trachten om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Bestuur HV Gendt