Kort verslag AVL HV Gendt 6 september 2021

Korte samenvatting van de ALV op 6 september.

De opkomst van 40 leden was goed, mede door het werk van de vrijwilligers van de Leemhof, was er ook voldoende ruimte i.v.m. de 1.5 meter.

Naast de gebruikelijke punten zoals, notulen, jaarverslag en de financiële verantwoording, allen vastgesteld, was de bestuursverkiezing een belangrijk punt.

Aftredend was  secretaris Jos Jansen er waren geen tegenkandidaten dus werd hij onder applaus herkozen.

Daarna was het aftreden van Marlies Leenders, Wim de Koning en Gerard Kregting het agendapunt, alle drie bestuursleden hadden begin dit jaar al aangegeven dat ze zouden stoppen als bestuurslid. Vz. Paul Verhoeven bedankte ze namens de  huurders voor hun inzet en noemde ook nog enkele punten waar de drie zich voor ingezet hebben, met een groot applaus werden ze bedankt door de leden en kregen ze van de Vz een cadeaubon met de afspraak dat er nog een persoonlijk afscheid komt.

Na de pauze ging voorzitter Paul Verhoeven kort in op de situatie zoals die op dat moment was, hij gaf duidelijk aan dat er door beide partijen fouten zijn ge maakt ,hij zei dat het verlaten van een overleg  achteraf anders had ge kunnen maar nog steeds kwaad te zijn over de reactie van WSG via de pers en de timing van het inlichten van de bestuursleden. Het bestuur heeft de Huurcommissie om een uitspraak gevraagd in deze kwestie, het korten van de begroting, maar overweegt ook een kortgeding

Met de woorden wij blijven positief ging hij over naar het volgende punt.

Dat was de uitslag van de enquête, georganiseerd door de Woonbond en uit gelegd door Maarten Groen, 160 personen hebben mee gedaan 20% van de huurders dus legitiem.

Indien u interesse hebt in de enquête kunt u deze opvragen via info@hvgendt.nl

Daarna was het woord aan de groep G.M.G.B. die in een voorgelezen brief steun vroeg om de raadsleden van Lingewaard te informeren over de situatie tussen WSG en de HV, In een eerdere actie met Bo6 zijn er vragen gesteld aan B%W en beantwoord maar zonder actie door het college naar beide partijen, daarom ook het verzoek aan het bestuur ,HV, om met een begeleidend  schrijven de raadsleden te informeren, voorzitter zal dit doen.

Het onderwerp gas loos en wat zal dat gaan kosten, door Maarten Groen had zijn volledige aandacht en werd  duidelijk uitgelegd.

Bij de rondvraag kamen veel opmerkingen over, de uitnodiging van WSG mbt de Belangenavond maar vooral over wat er in de ogen van de leden maar vooral de huurders uit de Staatsliedenbuurt mis ging en gaat, er ontstond een verhitte discussie vooral over de toezegging over een gelijkwaardige woning , nu 3 slaapkamers dan twee.

Het bestuur zal proberen om de bewonerscommissie van de Staatsliedenbuurt weer bijeen te krijgen om aan de hand van het sociaalplan te kijken wat er gaande is.

Onder dankzegging sloot de voorzitter de vergadering.