Stand van zaken geschil WSG. en HV Gendt

Beste mensen.  

Hier een update, ja zo heet dat tegenwoordig, over de situatie tussen WSG en HVG. 

Half september heb ik Germa Knuver uitgenodigd om samen een kop koffie te gaan drinken met de bedoeling te proberen  of er een mogelijkheid is voor samenwerking.  Er is open en eerlijk besproken wat er in onze ogen fout is gegaan, een gesprek om te komen tot afspraken over hoe we verder moeten in het belang van de huurder. 

 Er waren en zijn nog steeds pijnpunten, denk aan het opzeggen van het vertrouwen, de samenwerking en de begroting van 2021. Ook hier is over gesproken, daar zijn in dat gesprek wel afspraken gemaakt hoe we  dit kunnen aanpakken. Na de vakantie periode is er gestart met overleg tussen in eerste instantie de beide voorzitters waar de volgorde en punten voor het overleg vastgelegd zijn.

Als eerste is er een overleg met de nieuwe bestuursleden en WSG geweest, met daar ook de wens uitgesproken door beide partijen van samenwerking. Natuurlijk is alles nog niet opgelost ,er moet eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt worden met daarin duidelijke afspraken over wat er wel en niet kan maar gebaseerd op wederzijds respect vertrouwen  en volgens alle ter zaken doende wetten.       

Er zijn natuurlijk veel onderwerpen waar de nieuwe bestuursleden mee te maken krijgen, maar via info WSG en DE Woonbond lukt dat. 

Blijft staan onze klacht bij de Huurcommissie over de begroting 2021 en de reactie van WSG hierop, over de uitspraak hierover is niets te zeggen ,de commissie heeft een achterstand, dus dat kan nog even duren. Wij komen in de problemen als de toelage uit de begroting niet aangepast zou worden, inmiddels heeft Germa Knuver aangegeven om ons daarin te gemoed te komen met een aanvulling, wij kunnen nu verder. Dit los van de uitspraak door de Huurders geschillencommissie. 

Het volgende punt is het ondertekenen van de prestatieafspraken, hier zijn we het eens,  de HV gaat tekenen maar met uitsluiting van de passage over de overgang van woningtoewijzing van WSG naar Entree, dit zal binnen kort gebeuren.  Daarna zullen alle normale zaken denk aan de huur, onderhoud, bouwplannen ,verduurzaming, energie, begroting , sociaalstatuut  weer op de agenda komen voor het volgend jaar. 

Wij, het bestuur, hopen u hier mee voldoende te hebben ingelicht, mochten er nog vragen zijn via info@hvgendt.nl zijn wij altijd te bereiken, ook op de eerste dinsdag van de maand is er de inloop om half zeven in de Leemhof, let wel op de dan geldende corona regels. 

Namens het bestuur. 

Paul Verhoeven. 

Voorzitter.