Stichting of vereniging

Beste huurders van WOONstichting Gendt,

Huurdersvereniging Gendt zet zich in voor de belangen van de huurders van WOONstichting Gendt.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Huurdersvereniging Gendt op 23 mei is er gesproken om de vereniging om te zetten in een stichting. Door middel van deze brief vragen wij uw mening hierover.

Moet Huurdersvereniging Gendt een stichting worden?

Een stichting heeft geen leden. Er is dus geen ledenadministratie meer nodig. De belangen van de huurders worden niet meer democratisch behartigd. De stichting krijgt als doel om de zich in te zetten voor de belangen van de huurders van WOONstichting Gendt. Het bestuur van de stichting gaat zelf de statuten en het huishoudelijk regelement vaststellen.

Of blijft de Huurdersvereniging een vereniging?

Een vereniging bestaat uit leden. Deze leden kiezen democratisch een bestuur. Daarnaast bepalen de leden het beleid en stellen zij de statuten en huishoudelijk regelement vast. De leden kunnen het bestuur wegsturen. Een goede ledenadministratie is belangrijk voor een vereniging.

Ledenbestand Huurdersvereniging Gendt is niet up-to-date

Door wet op de privacy (AVG-wet) mag WOONstichting Gendt de persoonlijke gegevens van huurders niet meer doorgeven aan Huurdersvereniging Gendt. Veel huurders geven wijzigingen niet door als zij bijvoorbeeld verhuizen. Hierdoor is het ledenbestand steeds minder up-to-date en is het voor HV Gendt steeds lastiger om alle leden te bereiken.

Huurdersvereniging Gendt zoekt nieuwe bestuursleden

Vele handen maken licht werk. Daarom is Huurdersvereniging Gendt op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u zich misschien ook inzetten voor de huurders van WOONstichting Gendt? Laat het ons weten. Wij leggen graag uit wat dit werk inhoudt.

Kunnen we rekenen op uw reactie?

met vriendelijke groet.

Paul Verhoeven
Voorzitter Huurdersvereniging Gendt,

Beste Huurders de uitslag is binnen van de enquête. 

De reacties vallen tegen, er zijn 73 formulieren in geleverd,dit is nog geen 10% van het totale woningbestand van WSG. 51 voor vereniging,7 voor stichting en 51 geen mening.De uitslag heeft als gevolg dat de HV Gendt een vereniging blijft, wij zullen alles doen om onze ledenadministratie op orde te krijgenen en te houden.Ook betekend deze uitslag dat er volgend jaar een normale ALV komt met daar bij het vaststellen van de Statuten en Huishoudelijk reglement van de HV.

Met dank aan alle huurders die gereageerd hebben en ook diegene die de enquête mogelijk gemaakt hebben.

Voor nu een fijne vakantie gewenst namens het bestuur.

Mvg.Paul Verhoeven