Algemene Ledenvergadering 2023

 

Beste bewoner[s]

Misschien is deze brief niet van toepassing voor u , beschouw hem dan als niet ontvangen maar is uw interesse gewekt na het lezen van de agenda meld u dan aan als lid dit kan via info@hvgendt.nl. Doet u dat voor 5 maart dan kunt u de Algemene Ledenvergadering al bijwonen.

Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Gendt op 7-3-2023 aanvang 19:30 uur in de Leemhof te Gendt voor de koffie / thee wordt gezorgd.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Mededelingen / ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 2021.
 4. Financieel verslag kascommissie 2022.
 5. Jaarverslag 2022.
 6. Vaststellen statuten en huishoudelijk regelement.
 7. Verkiezingen kascommissie.
 8. Bestuursverkiezingen.

Aftreden als voorzitter Paul Verhoeven , Paul gaat verder in het bestuur als secretaris.

Het bestuur draagt Miranda Spieker voor als voorzitter.

Tegen kandidaten kunnen zich melden tot 25-2-2023 via brief aan secretariaat HV Gendt

p/a Schoutstraat 43 6691 JG.

 1. Nieuwe voorzitter aan het woord.
 2. Jaarplan 2023.
 3. Dineke Obdam over haar werk als Wooncoach.
 4. Rob Kwaaitaal over de voortgang Staatsliedenbuurt.

Pauze 

 1. Woonbond aan het woord.

Hier willen wij u vragen om aan te geven waar u met de Adviseur van de Woonbond over zou willen praten denk bv aan de jaarlijkse huurverhoging of isolatie en plaatsen zonnepanelen of servicekosten , laat het ons weten voor 5 maart via info@hvgendt.nl dan kunt u mee discussiëren .

14.Rondvraag.

15.Sluiting.

– Van het statuut en huishoudelijk regelement kunt u een exemplaar ophalen op schoutstraat 43.

Het Bestuur hoopt u te begroeten op 7 maart.

Paul Verhoeven.

Voorzitter HV Gendt.