Verslag ALV Gendt 7 maart 2023

Beste leden en huurders, 

Allereerst hartelijk dank voor uw grote opkomst bij de algemene ledenvergadering van 7 maart jongsleden, uw motivatie en actieve aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. 

Zoals u hebt kunnen horen, zien en lezen zijn er grote plannen vanuit de Woonstichting Gendt en Waardwonen waarbij uw emoties hoog opliepen gezien vanuit het verleden bij eerdere plannen aangaande een fusie tussen die beide partijen. Momenteel vindt er een onderzoek plaats die de samenwerking of de mogelijkheid tot fusie bekijkt en de HVGendt is er dit keer in zoverre wel bij betrokken dat wij worden geïnformeerd wat de onderzoekers bevinden, wat daarvan het verloop zal zijn voor de huurders, daarin heeft u uw stem via ons de HVGendt.  

De WSG had Rob Kwaaitaal en Dineke Obdam gestuurd om toelichting te geven over verschillende onderwerpen die nu lopen, onder andere de bouwplannen en het verloop ervan. Helaas liggen de bouwplannen van Vleumingen 2 en de kosterij even stil omdat er vanuit de gemeente nader naar deze plannen gekeken gaat worden alvorens er verdere uitwerking aan gegeven kan worden. Hij had het ook over de beoordelingen die de WSG kreeg over onderhoud en reparaties en hoe u als bewoner oordeelt over de inzet van de WSG naar u als huurder door middel van het enquête onderzoek waarop door enkele huurders veel kritiek kwam op de hoge cijfers en de beoordeling van deze huurders die toch behoorlijk onvoldoende waren en er niet op gereageerd was door de WSG. 

Ook gaf Dineke Obdam een korte voorlichting over het doorstromen en instromen van 55+ waarvan zij een coach wordt om deze groep te monitoren of deze naar kleinere leeftijdsgeschikte woningen willen zodat hun eengezinshuizen vrijkomen voor de juiste doelgroep de gezinnen met kinderen. 

Daar hangen voorwaarden aan en mocht u interesse hebben neem dan even contact op met Dineke bij de woonstichting was haar verzoek.   

Ook Maarten die vanuit de Woonbond veel van uw vragen juridisch en feitelijk heeft beantwoord liet zien dat er enorm veel vragen bij u spelen waarop u antwoorden verwachtte die avond en hopelijk is er voor u ook verduidelijking gegeven tijdens deze vergadering en anders kunt u dat alsnog verwachten zodra wij de antwoorden hebben. 

De HVGendt heeft naar al uw vragen en opmerkingen geluisterd die u stelde aan Rob Kwaaitaal, Dineke Obdam en Maarten van de Woonbond en wij hebben gemerkt dat er veel betrokkenheid is van u als bewoners van Gendt en huurders van de WSG en de veranderingen die er de laatste tijd hebben plaats gevonden, er heerst veel “oud zeer” die tijdens de vergadering weer naar boven kwam. 

Heel begrijpelijk maar wij wachten eerst op de feiten die het nog lopende onderzoek zal opleveren en we hebben dan tijd om te reageren, tot die tijd blijven wij ons inspannen om voor u als huurder en uw belang op te komen. 

Ook heeft de HVGendt tijdens het flyeren gezien dat er best wel wat voortuinen een opknapbeurt of onderhoudsbeurt kunnen gebruiken en tijdens de vergadering kwam er van enkele bewoners de hulpvraag omdat ze het zelf niet meer kunnen, daarin gaf Dineke Obdam een tip dat er vanuit bepaalde instanties een mogelijkheid bestaat om dit met begeleiding aan te pakken. Wilt u daarin hulp dan kunt u bij de WSG- Dineke benaderen en wij gaan dit ook uitzoeken en zullen dit op onze  site weergeven. 

Paul Verhoeven is afgetreden als voorzitter en heeft de voorzittershamer doorgegeven aan de nieuwe voorzitter Miranda Spieker. Paul blijft wel als secretaris actief bij de HVGendt en ook samen met de andere bestuursleden blijven wij ons actief inzetten voor u. 

Wel zijn wij nog op zoek naar een penningmeester, mocht u daar interesse in hebben neem dan contact op met ons. U bent van harte welkom om ons team te versterken daarin. 

Kortom, een bewogen avond met veel beladen onderwerpen en goede discussies waarbij het rationeel denken en ook de emoties een grote rol speelden.  

Ook in 2023 gaan wij ons weer inzetten en het “onderste uit de kan halen” voor u als huurder en wij zullen u op de hoogte houden via onze site hvgendt.nl of op onze thema avonden die u ook vinden kunt op onze site. 

Nogmaals bedankt namens mij en de bestuursleden voor uw interesse en opkomst. 

Met vriendelijke groet,  

Miranda