Auteur: Bestuur Huurdersvereniging Gendt

Aandacht politiek over conflict

Politieke vragen in verband met Woonstichting  Gendt en Huurdersvereniging Gendt

Het doet ons deugd dat ook de lokale politieke partij B06 zicht zorgen maakt over de spanningen tussen de Woonstichting Gendt en de Huurdervereniging Gendt en schriftelijk om opheldering vraagt bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Lingewaard.

B06 vraagt zich nu af of de huurdersvereniging betrokken is geweest over de nieuwe Huisvestingsverordening. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, vraagt fractievoorzitter Patrick Hegeman aan het college, “Heeft de gemeente pogingen ondernomen om ze bij de gesprekken te betrekken?”

Ook hebben ze vraagtekens bij de inmiddels aansluiting van de Gendtse woonstichting bij de landelijke Entree. De Huurdersvereniging heeft hier nog steeds moeite mee, zoals het gelopen is. Hoe zit dat dan met het adviesrecht van de Huurdersvereniging, wordt hier gewoon overheen gewalst?

Zie ook artikel op Groeten uit Gendt , link: Gendtse spanning naar de politieke agenda (groetenuitgendt.eu).

inloop voor de enquête van de HV Gendt op donderdag 24 juni

oproep aan alle huurders

Wilt u digitaal of op een andere wijze de enqeute invullen en wilt u hulp ?

Er is eenInloop avond voor invullen van de enquête voor HV Gendt

Bent u niet in de gelegenheid om de enquête die we in samenwerking met de woonbond hebben op gesteld geven wij u onze huurders u de mogelijkheid om donderdag 24 juni in de Leemhof van 19.00 tot 21.00 deze in papieren versie of digitaal met hulp in te vullen.

Wij zitten er om u te helpen digitaal of de optie om hem op papier in te vullen zoals u wilt.

U bent van harte welkom bestuur HV en de GMGB groep

uitstellen ALV 2021

Beste leden

Begin dit jaar hebben wij u medegedeeld dat ALV met 6 mnd uitgesteld zou worden, nu komt de tijd om te beslissen wanneer en waar.
Helaas laten de coronaregels het nog niet toe dat we fysiek met veel mensen mogen vergaderen, er zijn nog te veel belemmeringen, denk aan niet iedereen is al 2x gevaccineerd en hoe wij dat zouden kunnen en moeten controleren.

Gelukkig leven wij in een land waar de wet voor[bijna] alle problemen een oplossing heeft, ook in deze corona periode is er een oplossing, daar maken wij gebruik van en stellen onze ALV uit tot ergens in september of misschien wel oktober 2021.
Wij hopen dat het tegen die tijd weer redelijk normaal is en wij u dan weer mogen verwelkomen, wij gaan er van uit dat er dan een grote opkomst zal zijn.

Namens het bestuur.
Paul Verhoeven.
Voorzitter.
HV Gendt

een vreemde zet van de WSG volgens onze voorzitter

Met stijgende verbazing het ingezonden artikel van GMGB in het Gem.Nieuws gelezen, wat zij daar schrijven is een situatie waar wij ,als bestuur van de HV, veel energie en tijd in hebben gestoken , in overleg met WSG, de toenmalige interim bestuurder de gemeente ,maar ook met de huidige bestuurder, de overgang van de eigen woning toewijzingsregels naar Entree. De Hv wilde meer ruimte voor de mensen uit Gendt, ingeschreven bij WSG, iets wat bij meerdere corporaties al gebeurd, maar de opstelling van WSG gaf geen enkele opening in die richting onder het motto, afspraak voor mijn tijd, kan ik niets meer aan doen,kan? of de wil om er wat aan te doen.

En nu 12 nieuwe woningen in plan Vleumingen West, een goed plan ,zeker gezien de plannen Staatsliedenbuurt. Er worden .10 woningen onder de hoogste urgentie huurders van de Staatslieden verhuurt, goed ,, maar dan, twee woningen via Entree verloten? dat is ook goed als dat onder de woningzoekenden van WSG gebeurd, krijgen wij nog een klein beetje gelijk, zoals het er nu uitziet kan iedereen daarop reageren, wij snappen het niet staan dan ook achter de conclusie van de groep GMGB dat het sociale gezicht van WSG ver weg is.

Paul Verhoeven.
Voorzitter.

Stand van zaken op dit ogenblik

Beste huurders,

Het bestuur van HV Gendt brengt u op de hoogte van de stand zaken.

Zoals bekend hebben 500 huurders gereageerd op de actie van GMGB.

Daarvoor nogmaals dank.

Ook hebben wij veel nieuwe aanmeldingen van huurders mogen ontvangen om lid te worden van HV Gendt.

Het ledenaantal komt uit boven de 500 leden, een geweldig resultaat.

Als bestuur zijn wij hier uitermate blij mee.

Het geeft ook administratieve problemen omdat bij veel aanmeldingsformulieren het adres/e-mailadres moeilijk te lezen is. Uiteraard doen we ons uiterste best om daar uit te komen en de juiste gegevens te bemachtigen.

Het 2e probleem is het volgende.

Doordat er een situatie is ontstaan waarin Woonstichting Gendt het vertrouwen in het bestuur van HV Gendt opgezegd heeft, hebben wij een ½ jaar lang geen mutaties ontvangen.
Hierdoor is de opname in ons ledendestand niet gelukt.

Sinds kort is het ons gelukt om gegevens te achterhalen, maar er zullen onduidelijkheden blijven bestaan.
We gaan uiteraard proberen om dit op te lossen, en houden u op hoogte.

Bestuur HV Gendt