Categorie: Archief

Statement van een huurdersvereniging steun deze actie

Beste Huurders,

Wij denken dat een meerderheid van de huurders helemaal niet weet, wat de wooncorporatie aan opgelegde huurdersverheffing, aan de overheid moet bijdrage.
Het zijn 3 tot 4 maanden huuropbrengst per woning die betaald moet worden als huurdersverheffing. Dit is een fors bedrag per woning/huurder. Deze bijdrage wordt in feite over de rug van de huurders geïnd door de overheid en brengt de kansen om te investeren in woningbouw in gevaar. De regering trekt de komende jaren 2 miljard uit om te investeren in woningbouw.

In feite is het broekzak/vestzak politiek waarmee de burger wordt gepaaid door de politiek.
Dit geld is al jaren in feite geïnd bij de wooncorporatie (huurders).

De boeren hebben laten zien dat als mensen (lees huurders) hun handen in een slaan ze een zeer opmerkelijke beweging teweeg kunnen brengen en kan er een gezonde discussie ontstaan met de politiek en dat we niet, evenals de boeren, als melkkoe worden gebruikt. Eigenaren van woningen worden aan alle kanten beschermd (hypotheekaftrek e.d.) en de minst draagkrachtigen veelal worden uitgemolken.
Wij als huurders zullen ook moeten protesteren en voor onze corporatie op moeten komen.

Uiteindelijk zijn deze er voor de huurders en zullen wij gezamenlijk naar onze regering een statement moeten maken.
Wie het hiermee eens stuur een mail naar.

huurdersprotest@outlook.com

Afscheid Dhr. Hans Vink

Afscheid van Hans Vink bij WS. Gendt.

Wij, huurders van WS. Gendt willen Hans Vink bedanken voor de afgelopen 25 jaren, die hij werkzaam was bij de Woonstichting .
Jaren waarin hij de oren en ogen voor de corporatie is geweest.
Zijn taak wordt op een andere manier( waar de HV niet zo blij mee is)ingevuld.
Hans was een graag geziene man, altijd behulpzaam en bereid tot een praatje, op een manier die wij graag bij WS. Gendt zien:
Kort bij haar huurders.

Op 23 oktober organiseert de Woonstichting een receptie in zaal De Klok, van half vier tot half zes.

Hans, geniet van je vrije tijd, samen met je gezin.

Huurders en het bestuur van de HV Gendt.

De nieuwe start na de vakantie

De HV is na de vakantie weer volop aan de slag

De eerste vergaderingen zijn er al geweest en de HV begint weer aan diverse projecten.
Het overleg over de staatslieden buurt, sociaalplan, is weer op gang en de HV, samen met bewonersraad, Woonbond en WSG, gaan hier gezamenlijk mee verder.. Dit is een moeilijke opgave.
Onze inzet is om voor de huurders van de Staatslieden buurt en de betreffende huurders in de Bernhardstraat een optimaal en zorgeloos plan te krijgen, om alle stress rondom de verhuizing zo klein mogelijk te houden.
Ook de prestatieafspraken met Gemeente en WSG. staan weer op stapel, de lat wordt door de huurderverenging hoog gelegd m.b.t de sociale woningbouw, wij gaan voor een vast percentage sociaal in nieuwbouw projecten.
Tevens zijn we begonnen om een thema avond te organiseren, onderwerp en tijd worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Ook heeft het bestuur met de twee kandidaten voor de bestuursfunctie bij de Woonstichting gesproken, binnenkort wordt bekend wie Mevr. Liesbeth van Beek opvolgt.
Als u problemen hebt laat het ons weten, iedere 1 dinsdag van de maand is er een inloop bij de Leemhof om 18.30 tot 19.00 kom gerust waar we kunnen helpen we u graag.

Ook via info@hvgendt.nl zijn wij bereikbaar.

Huurdersvereniging Gendt neemt een definitief besluit inzake fusie

Huurdersvereniging Gendt neemt een definitief besluit inzake fusie

ake fusieEr is veel onrust onder de huurders van Woonstichting Gendt. Wat is de toekomst, wie wordt mijn verhuurder straks, Woonstichting Gendt of toch WaardWonen te Huissen. Het bestuur van HV Gendt vindt dat er een einde moet komen aan deze onrust wat soms het dorp ook in tweeën splijt. We willen deze verantwoordelijkheid niet langer ten aanzien van onze huurders langer uitstellen!
Eind 2017 en begin 2018 zijn de eerste gesprekken over een mogelijke verregaande samenwerking met WaardWonen geweest. Gesprekken waar een bepaalde dwangmatigheid voor een fusie, in zat zoals wij het hebben ervaren. Ook de kansen die we hebben geboden aan de toenmalige bestuurder zijn niet of nauwelijks verzilverd. We hebben als bestuur altijd objectief en constructief gestaan in een dergelijke voorgenomen fusie, wat ons niet altijd in dank is afgenomen door de achterban.

We hebben meningen van onze achterban gepeild op;
31 mei 2018 op de algemene ledenvergadering
23 juni 2018 Jubileumfeest van Woonstichting met een wensboom
10 November 2018 algemene achterban raadpleging (enquête)
December 2018 online petitie (Vrijwilligersgroep)
10 januari 2019 Dorpsplein en algemene ledenvergadering
Maart 2019 handtekeningenactie (Vrijwilligersgroep)
10 april 2019 thema-avond waar de woonstichting ook aan mee heeft gewerkt

Op alle gelegenheden hebben we een terughoudende dan wel negatieve reacties gehoord en gekregen op een mogelijk fusie tussen Wst. Gendt en WaardWonen. Hierbij komt dat er een handtekeningenactie is gehouden door een aantal huurders onder de huurders of zij voor en/of tegen de fusie met WaardWonen zijn. Ruim 850 bewoners hebben aangegeven tegen een dergelijke fusie zijn.

Op 24 april 2019 heeft het bestuur een constructief overleg gehad met de Vrijwilligersgroep.
Naar aanleiding van dit gesprek is het bestuur van mening en heeft ook besloten om niet verder te gaan met het proces rondom een mogelijke fusie met WaardWonen. We kunnen en willen de mening van onze achterban niet langer naast ons neerleggen, we willen deze juist horen en een waarde toekennen. We hebben de WTS. Verzocht om alle fusieprocessen stop te zetten en de focus te richten op Woonstichting Gendt. O.a zaken die huurders in Gendt direct treft. Het is op dit moment onmogelijk om draagvlak te creëren voor een fusie met Waard Wonen.
De punten die van belangrijk zijn de voor huurder en waar de huurdersvereniging zich voor wil inzetten is om het peil van de organisatie binnen de WST. Op toe date te brengen door meer ondersteuning o.a in de technische dienst de toekomstige nieuwbouw plannen vooral te zorgen dat in de gemeenschap van de bewoners in Gendt zowel voor de ouderen als de jeugd voldoende woningen beschikbaar komen zodat er bij deze groepen voldoende doorstroming ontstaat en voor de toekomst de jeugd aan het dorp Gendt verbonden kan blijven zodat zowel de scholen als de verenigingen en onder ander de ondernemers in ons dorp kunnen blijven bestaan. Waar de nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaam en leefbaarheid hoog in ons vaandel staan en de Huisvesting van urgente en bijzondere doelgroepen.

Wat ook op onze agenda nog meer vermeld staat is het sociaal plan en sociaal statuut samen met de WST. aan te pakken en zeer belangrijk na de toekomst om thema avonden te organiseren en vinden wij het belangrijk om met regelmaat een nieuwsbrief na al onze huurders te sturen zodat deze op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen

HET BESTUUR

Huurdersbijeenkomst op 10 april a.s.

Huurdersbijeenkomst op 10 april a.s.

Huurdersverenging Gendt organiseert op woensdag 10 april 2019 vanaf 19.30 uur een huurdersbijeenkomst in zaal Providentie in Gendt.
Tijdens deze bijeenkomst zal Liesbeth van Beek, directeur-bestuurder van Woonstichting Gendt, uitleg geven over het proces voor het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke fusie tussen Woonstichting Gendt en Waardwonen.

Ook huurders die geen lid zijn van de Huurdersvereniging zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Bestuur Huurdersvereniging gendt

Dorpsplein en Algemene Ledenvergadering d.d. 10-1-2019

Dorpsplein en Algemene Ledenvergadering d.d. 10-1-2019

In het najaar van 2018 ontstond het plan om alle huurders van WSG te informeren en proberen te bereiken door b.v. een gezamenlijke bijeenkomst. Dit met betrekking tot allerlei zaken die speelden en de toekomst van de WS
Het idee werd geopperd om een dorpsplein te organiseren met enkel kraampjes.
Samen met de adviseurs van de Woonbond werd dit plan besproken en uitgewerkt en de eindconclusie was, we gaan dit realiseren. Door een goede samenwerking en organisatietalent van enkele bestuurders van HV Gendt, was de datum en de invulling van deze dag al snel een gegeven. Ook werd toen besloten om aansluitend op het middagprogramma de Algemene Ledenvergadering te houden.

De start van de het Dorpsplein om 16.00 uur. De zaal in de Leemhof zag en gezellig en uitnodigend uit en de eerste huurders kwamen binnen gelopen. Iedereen kon rustig kijken, vragen stellen of en gesprek aangaan met de mensen die bij de kraampjes aanwezig waren. Adviseurs van de Woonbond, WSG met 2 medewerkers,en ook de bestuurders van HV Gendt
Het bestuur werd verrast door de Woonbond met een certificaat, omdat zij de cursus Een Stap Vooruit, met goed gevolg ,en als eerste in Gelderland, hebben afgesloten.
Later op de dag kwam ook de interim directeur-bestuurder, Liesbeth van Beek een kijkje nemen evenals wethouder Helga Witjes.

Henk Gertsen was deze dag de spreekstalmeester, een taak die hem uitstekend past, en nodigde beide dames uit om even het woord te nemen. Liesbeth van Beek stelde zich voor en gaf aan wat haar doelstelling is in haar nieuwe functie.
Ook Helga Witjes sprak de aanwezigen toe en benadrukte de noodzaak tot bouwen en haar inzet hiervoor.
Onder het genot van een hapje en drankje werd de middag beëindigd rond 17.30 uur en werd de zaal in gereedheid gebracht voor de avond. Het was een gezellige en informele middag, zowel voor bezoekers als alle medewerkers.

19.30 was de aanvang van ALV.

Rond 19.00 druppelden de eerste leden binnen, deze werden verwelkomd met koffie, thee en cake.
De opkomst was prima, en in de vergadering werden de agenda punten vlot behandeld.

In het bestuur heeft Wim de Koning zijn functie als penningmeester overgedragen ,met goedkeuring van de leden, aan Gerard Kregting, Wim gaat als lid van het bestuur verder.
Er ontstond wat commotie over het onderzoek naar een eventuele fusie van de beide wooncorporaties, enkele leden wilde dat het bestuur zich tijdens de vergadering tegen een fusie zou uit spreken. De voorzitter en de adviseur van de Woonbond kregen met enige moeite uit gelegd hoe dit proces werkt, hiermee werd de discussie gesloten .

Met de mededeling dat het bestuur de huurders die hebben aangegeven mee te willen werken en denken, binnenkort zullen worden benaderd, werd de vergadering onder dankzegging gesloten.
Rest ons de Leemhof en al haar vrijwilligers te danken voor de gastvrijheid, en de klok (hapjes en broodjes)prima verzorging en medewerking. Ook de mensen die het geluid hebben verzorgd dank hiervoor.

Verder iedereen bedankt die op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan het organiseren van deze dag. Mede dankzij deze mensen kijken wij terug op een geslaagde dag.

Bestuur Huurdersvereniging Gendt

Dorpsplein 10 Januari 2019

uitnodiging van onze Huurders voor het bewoners Dorpsplein en de Algemene Leden vergadering.

Op 10 Januari 2019 organiseert de huurdersvereniging in samenwerking met de woonbond en de Woonstichting een
inloop middag met het thema van een Dorpsplein, waar onderwerpen zoals duurzaamheid , betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en de toekomst van de woonstichting centraal staan.
Alle huurders zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur bij de leemhof Dorpsstraat Gendt.
Tevens is er die avond om 19.30 de AVL van de huurdersvereniging waar onze leden van harte welkom zijn en op deze avond maken wij de uitslag van de enquête bekend en ook de winnaars van de verloting.
We hopen dat uw u aanmeld via de mail van info@hvgend.nl wij rekenen op u.

Tevens wensen we een ieder prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar en gezond 2019.

Het Bestuur.

excuses voor onze huurders

Beste huurders,

Hierbij bieden wij u namens Huurdersvereniging Gendt onze welgemeende excuses aan voor het niet functioneren van onze website.
Wij hadden het volle vertrouwen in de beheerder van onze site en het beheer hiervan.
Nadat we zelf hebben geconstateerd dat er geen berichten op de site binnen waren gekomen, hebben we de beheerder meerdere malen aangesproken om de site aan te passen, toegankelijk te maken en te actualiseren.
Hierop werd niet adequaat gereageerd en heeft Huurdersvereniging Gendt besloten om een nieuwe beheerder te zoeken voor onze site.
Dit is gelukt. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de site bereikbaar te krijgen en jullie op-of aanmerkingen, klachten, suggesties in beeld te brengen.
Het is zeker in het belang van alle huurders om als Huurdersvereniging Gendt goed geïnformeerd te zijn en contact te hebben met onze huurders. Jullie steun en aandacht is, op welke manier dan ook, welkom.

Mocht er iets zijn wat u kwijt wilt, wij horen het graag van u.
Nogmaals onze excuses. Wij vertrouwen er nu op dat de site goed werkt.

Namens het bestuur,

Paul Verhoeven -voorzitter HV Gendt

Enquete De Woonbond

Wij bepalen onze koers graag samen met u

Huurdersvereniging Gendt vertegenwoordigt de belangen van de huurders van Woonstichting Gendt. Daarbij hebben we uw hulp nodig.

Onze koers willen we graag samen met u bepalen. Wij hebben daarom De Woonbond gevraagd om via een (digitale) enquête uw mening op te halen. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt zijn. De enquête kunt u invullen via de volgende link.

Vul direct de enquete in

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 3 minuten. U kunt de enquête invullen tot 26 november 2018. Als u deelneemt aan de enquête maakt u kans op één van de drie boodschappenbonnen t.w.v. € 25,-.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de enquête? Wij helpen u graag! Kom op woensdag 14 of woensdag 21 november 2018 tussen 18:30 en 20:30 naar De Leemhof in Gendt (Dorpstraat 1).

Vragen? Neem gerust contact met ons op.