Categorie: Archief

Vertrek van de heer Hodes als bestuurder van de woonstichting Gendt.

Vertrek van de heer Hodes als bestuurder van de woonstichting Gendt.
Aan het bestuur van de huurdersvereniging werd afgelopen week mede gedeeld dat dhr. Hodes zijn functie als bestuurder van de woonstichting in goed overleg neer gaat leggen. Wij als bestuur van de Huurdersvereniging Gendt wensen hem in zijn verdere carrière in de toekomst veel succes.

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Gendt

Uitkomst wensboom bij de receptie van de woonstichting

Beste huurders,

Op de afsluitende feest middag van de Woonstichting, was er de mogelijkheid om uw wensen via een kaartje kenbaar te maken.
Hier het resultaat . Er hebben 133 mensen gereageerd en wel als volgt,

111. tegen fusie.
7. felicitaties
1. bankje Poelwijklaan
2 meer senioren en starters woningen
1 betaalbaar voor jong en oud
1 meer woonruimte verstandelijke beperking
3 nog meer van deze feesten
2.geen renovatie Staatslieden buurt
2 gezondheids wensen
2 betaalbare huur
en de leukste wens profvoetballer worden.

Dit waren de reactie’s van een kleine 400 huurders ,maar er kunnen geen conclusies aan verbonden worden en wel om de volgende redenen.

Er was geen specifieke vraag gesteld, kon ook niet, er is niets besloten over de samenwerking, de wens van geen fusie is ingegeven door de geruchten hier over, die de laatste maanden steeds sterker werden.
Er is tot nu toe een keer een gesprek geweest van de beide corporaties en dat was meer een kennismaking met de Huurders verenigingen, dan inhoudelijk, het tweede overleg is na interne problemen uitgesteld.
Wij wachten af hoe, en wanneer het verder gaat, en houden u op de hoogte, zodra er een voorstel ligt, komen wij bij u terug voor overleg, dat dan met een zo groot mogelijk aantal huurders zal plaats vinden.

Wij hopen u met wat wij tot nu toe weten, voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur van HV Gendt.
Paul Verhoeven.
Voorzitter.

Datum van de algemene leden vergadering is verzet na 31 mei 2018

De Alv. van de huurders vereniging Gendt van 30 april gaat NIET door. Sorry voor dit ongemak.
Door omstandig heden zijn wij, het bestuur, niet in staat de vergadering op de geplande datum te houden.
Er is een nieuwe datum en wel, 31 mei om 19.30 uur, maar deze zal niet in het Hof van Breunissen gehouden worden.

Agenda en de vergader plaats volgt zo snel mogelijk.

Namens het bestuur.

Paul Verhoeven.
Voorzitter.

Huurdersvereniging Gendt roept haar leden op, steun de actie van De Woonbond.
De Woonbond ( overkoepelend orgaan van huurders organisaties ) is een actie gestart tegen in haar ogen ,de te hoge huur in Nederland.
Volgens de bond is de huur 10% tehoog, en wordt op de huur jaarlijks 1500€ winst gemaakt per woning.
Alleen al door deze cijfers ,steunen wij ,het bestuur van HV Gendt deze actie, en roepen alle huurders op dit ook te doen.
Ga naar: actiehuurverlaging.nl en vul in, de Woonbond zorgt dat uw mail bij de Woonstichting komt.
Er is in de media de laatste tijd veel aandacht voor dit onderwerp, en de schrijnende gevolgen van de hoge huur.

DAAROM STEUN DEZE ACTIE.

actiehuurverlaging.nl

Huurdersvereniging Gendt neemt afscheid van Bert Veldpaus.

 Huurdersvereniging Gendt neemt afscheid van Bert Veldpaus.

Na ruim 29 jaar werkzaam te zijn geweest voor de Woonstichting Gendt, gaat Bert genieten van zijn pensioen.

Wij als bestuur van de HV. hebben maar kort met Bert kunnen samen werken, maar er zijn weinig huurders die niet direct, of indirect met Bert contact hebben gehad, als hoofd technische dienst of bij renovatie, maar vooral bij zijn betrokkenheid bij de grote projecten in Gendt.

Nieuwbouwprojecten zoals De Strang, De Burchtgraaf, Elisa’s Hof, Villa Kattenberg, de Dorps-Es en het Hof van Breunissen zijn de blikvangers in het woonbezit van de Woonstichting, en mede met zijn inzet gerealiseerd, maar ook de nieuwbouw in al die jaren, en onderhoudsprojecten in de wijk de Dries, en het aanbrengen van warmtepompen in de wijk de Lootakkers was zijn laatste project, waarvoor dank.

Bert heeft altijd geprobeerd om de belangen van de huurders, en de Woonstichting te dienen wat niet altijd even makkelijk was.

Wij wensen Bert samen met zijn familie een fijn en welverdiend pensioen toe.

Namens de leden en bestuur van HV. Gendt.

Paul Verhoeven.

 

Voorzitter HV.Gendt

klachten afhandeling

Beste huurder.
Regelmatig krijgen wij, het bestuur van de HV,  te horen dat er niet goed wordt omgegaan met de afhandeling van uw klachten inzake uw huurwoning. Er wordt bv niet of te laat gereageerd. De klacht  is niet goed verholpen en dus niet opgelost. Betekent voor u weer een keer bellen. Dan kan menig huurder denken, laat maar zitten, ik zoek het zelf wel uit.
Dit kan nooit de bedoeling zijn. Als bestuur van de HV  gaan we dan ook in overleg met de Woonstichting om dit probleem,  waar nodig,  te verbeteren.
Heeft u nog klachten die niet goed verholpen zijn,of voorbeelden hoe het niet moet,  laat het ons weten via de website van de HV.
 
Namens het bestuur.
Paul Verhoeven.
Voorzitter HV

Inloop avond huurdersvereniging

Op de eerste maandag van de maand kunnen alle mensen die vragen hebben persoonlijk terecht bij een deel van het bestuur van de Huurdersvereniging, welke van 18.30 tot 19.00 uur voor uw vragen aanwezig zullen zijn, in de spreekkamer aan de kloosterplein 2 te Gendt. Voor al u vragen of klachten kunt u ons aanspreken of stuur ons een mail welke wij u dan zo spoedig mogelijk zullen beantwoorden ons adres is info@hvgendt.nl  Het bestuur

Bestuur naar vergadering provincie

Het bestuur is afgelopen dinsdag (28 maart) naar de vergadering van de Woonbond in Arnhem geweest. Het thema van de vergadering was de huurverhoging. De vergadering werd goed bezocht door huurdersverenigingen uit de regio. Tijdens de vergadering werd de huurverhoging duidelijk uit de doeken gedaan door de vertegenwoordigers van de woonbond. Met deze informatie gaan wij in overleg met de woonstichting over hun voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

De resultaten van dit overleg zijn binnenkort te lezen op deze website en worden ook met de Special Huurverhoging meegestuurd. Daarbij zit ook de brief van de woonstichting met het percentage dat voor u van toepassing is. Volg de informatie hierover ook op deze website.