Categorie: Nieuws

Vertrouwen huurders in bestuur HV Gendt

De actiegroep Gendt mot Gendt blieven (GMBG) heeft, nadat het vertrouwen door de bestuurder van WOONstichting Gendt(Wsg) in het bestuur van Huurdersvereniging Gendt ((HV Gendt) is opgezegd, spontaan een actie georganiseerd.
Met als doel het bestuur van HV Gendt een hart onder de riem te steken.

De achterban van Wsg heeft massaal meegewerkt aan de actie en heeft zijn/haar stem laten horen.
De meerderheid van de huurders staat voor 100% achter het bestuur van HV Gendt. De betrokkenheid en bereidheid nam enorm toe en dit kwam tot uitdrukking in de stijging van 145 nieuwe aanmeldingen om lid te worden van de Huurdersvereniging.

Bij de rondgang van de leden van GMGB bij de huurders, werden zij geconfronteerd met veel negatieve gevoelens en ontevredenheid ten aanzien van Wsg. De meest gehoorde klachten, de (on)bereikbaarheid, het gebrek aan het sociale gezicht was jarenlang het visitekaartje van Wsg, klachten over reparaties of mankementen aan het gehuurde woningen.

Dit alles wordt Wsg niet in dank afgenomen en heeft men geen goed woord over de reactie van de directeur-bestuurder in de pers. Dit zet kwaad bloed bij de huurders.

Wij, bestuur van HV Gendt, danken GMGB en de huurders voor het vertrouwen in het bestuur.

Mede dankzij dit vertrouwen, willen wij trachten om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Bestuur HV Gendt

Aan de leden van de HV en huurders WSG.

Aan de leden van de HV en huurders WSG.

Beste mensen.

We staan voor het einde van het jaar 2020, een jaar waar we tijdens het proosten in de nieuwjaarsnacht 2019-2020 een heel andere voorstelling van hadden dan wat het geworden is.

Onder ons zijn er mensen die zwaar getroffen zijn door het virus, in familie- en vriendenkring afscheid hebben moeten nemen van geliefden, anderen worstelen nog steeds met de gevolgen van dit virus.

We staan weer voor extra strenge maatregelen die ons allemaal hard treffen op allerlei gebied en dat juist, in voor velen, de mooiste tijd van het jaar.

Het zal u niet zijn ontgaan dat wij, het bestuur van HV Gendt, ook in een moeilijke fase zitten. U bent door WSG ingelicht over die situatie.

Inmiddels heeft een aantal vrijwilligers van de groep GMGB , gehoor gegeven aan de oproep van de bestuurder WSG. Er is door hen een actie gestart om te onderzoeken in hoeverre er nog steun is onder de huurders voor het bestuur van HV Gendt.

Uiteraard zijn wij heel benieuwd naar de uitslag, maar meer nog wat de groep daar richting WSG mee gaat doen.

We wachten in spanning af.

Maar laten we al deze zorgen, hoe moeilijk het voor enkelen ook is, de komende dagen opzij zetten en binnen de geboden mogelijkheden gaan genieten met onze naasten. Heb oog voor elkaar en denk aan de ouderen en alleenstaanden onder ons, zij hebben het extra zwaar in deze periode.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig maar vooral een gezond 2021

Aan alle huurders in Gendt van WSG

Aan de huurders van WSG.

Beste huurder, op 18 november bent u middels een brief van de directeur/bestuurder van WSG geïnformeerd over het opzeggen van haar vertrouwen in het bestuur van de HV Gendt.
In deze brief wordt u als huurder gevraagd om contact met het bestuur van de HV op te nemen en in gesprek te gaan, waarover wordt niet vermeld.
Inmiddels is of wordt er een nieuwsbrief bij u bezorgd met uitleg van het bestuur HV.
Ook heeft een aantal mensen van de groep, GMGB (Gendt mot Gendt Blieven) gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur WSG en is een handtekeningenactie gestart, zij zijn of komen nog langs.
Wij als bestuur van HV Gendt zijn zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan.
Ook willen wij u de mogelijkheid geven om persoonlijk met ons in gesprek te gaan, dit kan via een
inloopavond op 10 en 15 december ’20 om 18.30 tot 19.30 in de Leemhof.
Uiteraard kunt u altijd via info@hvgendt.nl contact met ons op nemen.

Namens het bestuur.
Paul Verhoeven.
Voorzitter.
HV Gendt.

Leefbaarheid in Gendt

Beste huurders,

In deze coronatijd zijn wij er ons van bewust dat het contact met WSG en HV Gendt moeilijk verloopt.
Toch willen wij u vragen als er zaken zijn waaraan u zich stoort of niet gehoord voelt, dit bij ons te melden.

Niet dat wij adequaat een oplossing kunnen bieden maar wel behulpzaam kunnen zijn met bemiddelen en adviseren.
Een van onze belangrijke aandachtspunten is de huurverhoging. Wij hebben als doelstelling voor komend jaar de huurverhoging in deze moeilijke tijden zo laag mogelijk te houden. Het liefst bevriezen of zelfs verlaging van de huren.

Maar ook moeten we realistisch zijn. Voor een ieder van ons nemen de kosten toe en zo ook bij WSG.
Graag zouden wij als HV Gendt van alle huurders hun mening willen horen over het aspect leefbaarheid in de wijken en of we dit kunnen verbeteren in samenwerking met Gendt Vooruit, Wijkplatform, WSG en de Gemeente. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw inbreng nodig om uw ideeën gezamenlijk te kunnen gaan oppakken.

Schroom niet en neem contact met een van deze organisaties om je suggestie kenbaar te maken.
Al uw inbreng is van harte welkom.

Neem gerust contact op met een organisatie of mail via info@hvgendt.nl

Corona iets waar iedereen mee te maken heeft

Hallo allemaal,

Hoe gaat het met jullie? heb u behoefte om even te bellen met iemand of even een gesprek of luisterend oor bel onderstaand nummer

We hebben contact met Rita Spikker van Stichting Welzijn uit Lingewaard en die vertelde dat het beluurtje nog steeds in werking is.
Het beluurtje is er voor iedereen. Tijdens kantooruren dat wel.

Iedereen kan bellen. De personen aan de telefoon staan klaar voor de inwoners van heel Lingewaard. Zij noemen deze mensen een belmaatje, iemand wordt dan gekoppeld aan iemand anders als mensen dat ook willen vanzelfsprekend.
Het telefoonnummer is nog steeds sinds maart hetzelfde namelijk SWL op telefoonnummer 088-2552555

Mensen die liever per mail iets willen weten of melden kunnen dat doen via vraag@swlingewaard.nl. maar mogen zich ook melden via info@hvgendt.nl

Het bestuur HV