Categorie: Nieuws

kerstwens 2021 van het bestuur HV Gendt

Beste leden van HVG en huurders van WSG

Er is bijna weer een jaar voorbij ook nu moeten we in een periode die voor veel mensen de mooiste is in het jaar, weer in een Lock down, waar er weer beperkingen zijn die het niet toestaan dat je de feestdagen niet in de warmte en gezelligheid van je gezin familie en vrienden kunt vieren, dat is jammer maar er zijn ook mensen die hier niet eens aan toekomen, u kunt het zelf wel invullen, die groep wil ik toch steunen ,al is het minimaal, met de kerstgedachte Ook elke ondernemer die weer getroffen is wens ik veel sterkte en uithoudingsvermogen toe.

Zoals gebruikelijk kijk je als voorzitter terug op het aflopende jaar, een jaar dat in het teken heeft gestaan van de breuk tussen de HV en WSG, een breuk die na een Mediation project dreigde te mislukken en In een laatste poging ,om er uit te komen, heb ik Mev. Germa Knuver, voorzitter WSG uitgenodigd voor een kop koffie om samen te kijken of er een mogelijkheid was om tot samenwerking te komen, dat is bij de koffie duidelijk geworden, na een goed gesprek het besluit genomen om in het belang van de huurders weer samen te werken. Inmiddels bent u op de hoogte van de stand van zaken, er is overeenstemming over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die uitgaat van respect en vertrouwen in elkaar.

Met de nieuwe bestuursleden, WIJ ZOEKEN NOG AANVULLING voor het dagelijks bestuur M/V, gaan we uw belangen naar eer en geweten weer behartigen.

Namens het bestuur wens ik u een fijne kerst een gezellige jaarwisseling maar vooral een gezond 2022

Paul Verhoeven

Voorzitter. HV Gendt.

Op zoek na een nieuwe bestuurder M/V

Gevraagd bestuurder m/v voor HV Gendt. 

 

Beste mensen, zoals bekend is het bestuur van de HV sinds de laatste Alv op zoek naar een huurder die ons bestuur wil komen versterken. 

Wij  zoeken naar m/v die plaats wil nemen in het dagelijks bestuur, met keuze tussen secretariaat en penningmeester.                                                Het bestuur vergaderd standaard een keer per maand,  daarnaast is er overleg met gemeente Lingewaard, de Woonbond en natuurlijk het relmatige overleg met WSG. Het aantal uren is onregelmatig, veel in de avond maar kan ook overdag nodig zijn.  

Wij bieden de mogelijkheid om een cursus of training te volgen via de Woonbond, ook is er een vergoeding voor de gemaakte onkosten en of reiskosten.  

Hebt u interesse laat het weten via  info@hvgendt.nl  en wij nemen contact met u op. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 

 Met vriendelijke groet, 

Paul Verhoeven.   Voorzitter. HV Gendt

Stand van zaken geschil WSG. en HV Gendt

 

+                                                                                                   Beste mensen. 

 

Hier een update, ja zo heet dat tegenwoordig, over de situatie tussen WSG en HVG. 

Half september heb ik Germa Knuver uitgenodigd om samen een kop koffie te gaan drinken met de bedoeling te proberen  of er een mogelijkheid is voor samenwerking.  Er is open en eerlijk besproken wat er in onze ogen fout is gegaan, een gesprek om te komen tot afspraken over hoe we verder moeten in het belang van de huurder. 

 Er waren en zijn nog steeds pijnpunten, denk aan het opzeggen van het vertrouwen, de samenwerking en de begroting van 2021. Ook hier is over gesproken, daar zijn in dat gesprek wel afspraken gemaakt hoe we  dit kunnen aanpakken. Na de vakantie periode is er gestart met overleg tussen in eerste instantie de beide voorzitters waar de volgorde en punten voor het overleg vastgelegd zijn.                                                                                Als eerste is er een overleg met de nieuwe bestuursleden en WSG geweest, met daar ook de wens uitgesproken door beide partijen van samenwerking. Natuurlijk is alles nog niet opgelost ,er moet eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt worden met daarin duidelijke afspraken over wat er wel en niet kan maar gebaseerd op wederzijds respect vertrouwen  en volgens alle ter zaken doende wetten.                              Er zijn natuurlijk veel onderwerpen waar de nieuwe bestuursleden mee te maken krijgen, maar via info WSG en DE Woonbond lukt dat. 

Blijft staan onze klacht bij de Huurcommissie over de begroting 2021 en de reactie van WSG hierop, over de uitspraak hierover is niets te zeggen ,de commissie heeft een achterstand, dus dat kan nog even duren. Wij komen in de problemen als de toelage uit de begroting niet aangepast zou worden, inmiddels heeft Germa Knuver aangegeven om ons daarin te gemoed te komen met een aanvulling, wij kunnen nu verder. Dit los van de uitspraak door de Huurders geschillencommissie. 

Het volgende punt is het ondertekenen van de prestatieafspraken, hier zijn we het eens,  de HV gaat tekenen maar met uitsluiting van de passage over de overgang van woningtoewijzing van WSG naar Entree, dit zal binnen kort gebeuren.  Daarna zullen alle normale zaken denk aan de huur, onderhoud, bouwplannen ,verduurzaming, energie, begroting , sociaalstatuut  weer op de agenda komen voor het volgend jaar. 

Wij, het bestuur, hopen u hier mee voldoende te hebben ingelicht, mochten er nog vragen zijn via info@hvgendt.nl zijn wij altijd te bereiken, ook op de eerste dinsdag van de maand is er de inloop om half zeven in de Leemhof, let wel op de dan geldende corona regels. 

Namens het bestuur. 

Paul Verhoeven. 

Voorzitter.  

Oproep compensatie energieprijs

Persbericht

Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds

27 oktober 2021

De FNV, Milieudefensie en de Woonbond roepen de Kamer in een gezamenlijke brief op om de compensatie van de stijgende energieprijzen gerichter in te zetten zodat juist de huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde (huur)woningen geholpen zijn. Ook willen de organisaties dat via een warmtefonds 3 miljard euro wordt ingezet om woningen met een slecht energielabel beter te isoleren.

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat nu al 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Maar liefst 87% hiervan woont in een huurwoning. Het gaat om mensen met een laag inkomen voor wie de stookkosten te hoog zijn, of die om de energierekening te dempen de kachel uit laten en in de kou zitten. En die afhankelijk zijn van de verhuurder  voor verduurzaming.  Met het huidige voorstel van het demissionaire kabinet wordt er via wijzigingen in de energiebelasting 2,7 miljard euro uitgetrokken voor compensatie van alle  huishoudens in Nederland.  Dat is een generieke maatregel, en een groot deel van het geld komt dus ook terecht bij mensen die de compensatie niet nodig hebben. Sterker nog, de laagste inkomens gaan er nu nog steeds het hardst op achteruit.

De organisaties stellen daarom voor om circa de helft van dit bedrag gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Dit komt terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regeling, waardoor de uitvoering ook eenvoudig is. De andere helft van de 2,7 miljard kan dan wel via een verlaagde energiebelasting voor iedereen lopen. Met deze herverdeling helpen we voor hetzelfde bedrag de mensen die het echt nodig hebben meer.

Daarnaast moeten hoge stookkosten structureel worden aangepakt. Er gaat nu slechts 150 miljoen euro naar isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig om echt verschil te maken. Daarom stellen de organisaties gezamenlijk voor om via een warmtefonds drie miljard euro te investeren in de aanpak van de woningen met de slechtste labels (E, F en G). Huidige subsidies en regelingen zijn weinig toegankelijk voor huishoudens met een laag inkomen. Daarom moet het warmtefonds zich juist wel richten op de huishoudens die kampen met energiearmoede. Het is op de lange termijn ook goedkoper om zo snel mogelijk de woningen op te knappen en te verduurzamen dan jarenlang fors te moeten compenseren. Bij het opknappen van huurwoningen via het warmtefonds wordt de huur niet verhoogd. Zo zorgen we voor een sociale energietransitie en klimaatrechtvaardigheid.

Wordt u dat ? interesse ! Word Energieambassadeur!

Energieambassadeur!
Wil jij bijdragen aan een duurzamer Lingewaard? Word Energieambassadeur!
Vanaf november gaat Energieloket Lingewaard Energieambassadeurs opleiden in
samenwerking met Waardwonen en WOONstichting Gendt. Deze nieuwe lichting
Energieambassadeurs krijgen een speciale training om huurders te helpen
verduurzamen. Het gaat vooral om het nemen van kleine energiebesparende maatregelen
zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, maar vooral ook over
bewustwording en gedragsverandering. Inwoners van Lingewaard die gehuurd wonen
kunnen zich nu inschrijven voor de cursus via energieloketlingewaard.nl.

WAT IS EEN ENERGIEAMBASSADEUR?
Energieambassadeurs helpen mensen met energie besparen in hun huis. Inwoners van
gemeente Lingewaard kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen. Een Energieambassadeur
kan informeren over de mogelijkheden voor energiebesparing.

WORD JIJ DE NIEUWE ENERGIEAMBASSADEUR?
Een Energieambassadeur is iemand die energiebesparing leuk vindt en thuis zelf bewust en
zuinig met energie omgaat. Een energieambassadeur wil daarnaast meer inzicht krijgen in zijn
of haar gedrag met betrekking tot energiegebruik. Verder is een energieambassadeur een
enthousiaste en communicatief vaardige vrijwilliger die zich inzet om zijn buurtgenoten te
enthousiasmeren en ondersteunen bij energiebesparing in de woning.

WANNEER BEN JE GESCHIKT?
 Je hebt interesse in energiebesparing.
 Je  praat graag over verduurzamen en bewustwording en maakt makkelijk contact met
buurtbewoners.
 Je vindt  het niet erg om dit op vrijwillige basis te doen. Het gaat om een aantal dagdelen
en/of avonden per jaar.

WAT  KRIJG JE? 
 Een training over energie en energiebesparing.
 Ondersteuning van een inspirerend team energiecoaches en adviseurs.
Kun jij je vinden in bovenstaande omschrijving en wil je ook graag Energieambassadeur worden?
Meld je dan vóór 1 november aan via www.energieloketlingewaard.nl. De trainingsavonden zijn
gepland op 8 november, 30 november, 15 december en 17 januari.

Interesse meld u aan  namens het bestuur HV Gendt

Kort verslag AVL HV Gendt 6 september 2021

Korte samenvatting van de ALV op 6 september.

De opkomst van 40 leden was goed, mede door het werk van de vrijwilligers van de Leemhof, was er ook voldoende ruimte i.v.m. de 1.5 meter.

Naast de gebruikelijke punten zoals, notulen, jaarverslag en de financiële verantwoording, allen vastgesteld, was de bestuursverkiezing een belangrijk punt.

Aftredend was  secretaris Jos Jansen er waren geen tegenkandidaten dus werd hij onder applaus herkozen.

Daarna was het aftreden van Marlies Leenders, Wim de Koning en Gerard Kregting het agendapunt, alle drie bestuursleden hadden begin dit jaar al aangegeven dat ze zouden stoppen als bestuurslid. Vz. Paul Verhoeven bedankte ze namens de  huurders voor hun inzet en noemde ook nog enkele punten waar de drie zich voor ingezet hebben, met een groot applaus werden ze bedankt door de leden en kregen ze van de Vz een cadeaubon met de afspraak dat er nog een persoonlijk afscheid komt.

Na de pauze ging voorzitter Paul Verhoeven kort in op de situatie zoals die op dat moment was, hij gaf duidelijk aan dat er door beide partijen fouten zijn ge maakt ,hij zei dat het verlaten van een overleg  achteraf anders had ge kunnen maar nog steeds kwaad te zijn over de reactie van WSG via de pers en de timing van het inlichten van de bestuursleden. Het bestuur heeft de Huurcommissie om een uitspraak gevraagd in deze kwestie, het korten van de begroting, maar overweegt ook een kortgeding

Met de woorden wij blijven positief ging hij over naar het volgende punt.

Dat was de uitslag van de enquête, georganiseerd door de Woonbond en uit gelegd door Maarten Groen, 160 personen hebben mee gedaan 20% van de huurders dus legitiem.

Indien u interesse hebt in de enquête kunt u deze opvragen via info@hvgendt.nl

Daarna was het woord aan de groep G.M.G.B. die in een voorgelezen brief steun vroeg om de raadsleden van Lingewaard te informeren over de situatie tussen WSG en de HV, In een eerdere actie met Bo6 zijn er vragen gesteld aan B%W en beantwoord maar zonder actie door het college naar beide partijen, daarom ook het verzoek aan het bestuur ,HV, om met een begeleidend  schrijven de raadsleden te informeren, voorzitter zal dit doen.

Het onderwerp gas loos en wat zal dat gaan kosten, door Maarten Groen had zijn volledige aandacht en werd  duidelijk uitgelegd.

Bij de rondvraag kamen veel opmerkingen over, de uitnodiging van WSG mbt de Belangenavond maar vooral over wat er in de ogen van de leden maar vooral de huurders uit de Staatsliedenbuurt mis ging en gaat, er ontstond een verhitte discussie vooral over de toezegging over een gelijkwaardige woning , nu 3 slaapkamers dan twee.

Het bestuur zal proberen om de bewonerscommissie van de Staatsliedenbuurt weer bijeen te krijgen om aan de hand van het sociaalplan te kijken wat er gaande is.

Onder dankzegging sloot de voorzitter de vergadering.

Aandacht politiek over conflict

Politieke vragen in verband met Woonstichting  Gendt en Huurdersvereniging Gendt

Het doet ons deugd dat ook de lokale politieke partij B06 zicht zorgen maakt over de spanningen tussen de Woonstichting Gendt en de Huurdervereniging Gendt en schriftelijk om opheldering vraagt bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Lingewaard.

B06 vraagt zich nu af of de huurdersvereniging betrokken is geweest over de nieuwe Huisvestingsverordening. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, vraagt fractievoorzitter Patrick Hegeman aan het college, “Heeft de gemeente pogingen ondernomen om ze bij de gesprekken te betrekken?”

Ook hebben ze vraagtekens bij de inmiddels aansluiting van de Gendtse woonstichting bij de landelijke Entree. De Huurdersvereniging heeft hier nog steeds moeite mee, zoals het gelopen is. Hoe zit dat dan met het adviesrecht van de Huurdersvereniging, wordt hier gewoon overheen gewalst?

Zie ook artikel op Groeten uit Gendt , link: Gendtse spanning naar de politieke agenda (groetenuitgendt.eu).

inloop voor de enquête van de HV Gendt op donderdag 24 juni

oproep aan alle huurders

Wilt u digitaal of op een andere wijze de enqeute invullen en wilt u hulp ?

Er is eenInloop avond voor invullen van de enquête voor HV Gendt

Bent u niet in de gelegenheid om de enquête die we in samenwerking met de woonbond hebben op gesteld geven wij u onze huurders u de mogelijkheid om donderdag 24 juni in de Leemhof van 19.00 tot 21.00 deze in papieren versie of digitaal met hulp in te vullen.

Wij zitten er om u te helpen digitaal of de optie om hem op papier in te vullen zoals u wilt.

U bent van harte welkom bestuur HV en de GMGB groep