Categorie: Nieuws

Corona iets waar iedereen mee te maken heeft

Hallo allemaal,

Hoe gaat het met jullie? heb u behoefte om even te bellen met iemand of even een gesprek of luisterend oor bel onderstaand nummer

We hebben contact met Rita Spikker van Stichting Welzijn uit Lingewaard en die vertelde dat het beluurtje nog steeds in werking is.
Het beluurtje is er voor iedereen. Tijdens kantooruren dat wel.

Iedereen kan bellen. De personen aan de telefoon staan klaar voor de inwoners van heel Lingewaard. Zij noemen deze mensen een belmaatje, iemand wordt dan gekoppeld aan iemand anders als mensen dat ook willen vanzelfsprekend.
Het telefoonnummer is nog steeds sinds maart hetzelfde namelijk SWL op telefoonnummer 088-2552555

Mensen die liever per mail iets willen weten of melden kunnen dat doen via vraag@swlingewaard.nl. maar mogen zich ook melden via info@hvgendt.nl

Het bestuur HV

Goede opkomst vergadering

Op 17 februari heeft de Huurdersvereniging Gendt haar Alv gehouden in de Leemhof.Het was een goed bezochte vergadering waarin de normale agenda punten snel werden behandeld. Voorzitter Paul Verhoeven werd door de vergadering onder applaus weer voor drie jaren herbenoemd, hij bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen ,en zei dat hij samen met de andere bestuursleden zich weer volledig zullen inzetten voor de Gendts huurder.
De voorzitter waarschuwde de huurders al vast voor de komende huurverhoging, er van uitgaande dat de inflatie 2.6% is komt er een forse verhoging aan, de HV zal proberen hier het beste resultaat uit te onderhandelen.
Ook ging de vz in op het voornemen van WsGendt om de woningtoewijzing, niet meer zoals het al jaren naar onze tevredenheid gebeurd , maar via het Entree systeem. De Hv is hier op tegen omdat de dorpsbinding niet meer toe gepast kan worden, via maatwerk. Bijvoorbeeld, iemand uit Arnhem met meer meettijd/woonduur heeft meer recht op, een woning in Gendt dan een huurder of woningzoekende met minder tijd uit Gendt, dit kan niet de bedoeling zijn om op deze manier de toch al krappe sociale woningmarkt op slot te gooien. Dit voorstel heeft er toe geleid dat de HV de prestatieafspraak met de gemeente en de beide corporaties niet heeft ondertekend, ook met de huisvestingsverordening,zoals die tot stand is gekomen waren wij het niet eens.
De avond werd afgesloten met een presentatie van Willy Theunissen ,werkzaam bij Arcadis, over duurzaamheid, het was een goede en duidelijke uitleg over wat ons te wachten staat,er ontstond een levendige discussie over dit onderwerp.
De avond werd door de voorzitter met dank aan alle aanwezigen gesloten