Categorie: Nieuws

uitstellen ALV 2021

Beste leden

Begin dit jaar hebben wij u medegedeeld dat ALV met 6 mnd uitgesteld zou worden, nu komt de tijd om te beslissen wanneer en waar.
Helaas laten de coronaregels het nog niet toe dat we fysiek met veel mensen mogen vergaderen, er zijn nog te veel belemmeringen, denk aan niet iedereen is al 2x gevaccineerd en hoe wij dat zouden kunnen en moeten controleren.

Gelukkig leven wij in een land waar de wet voor[bijna] alle problemen een oplossing heeft, ook in deze corona periode is er een oplossing, daar maken wij gebruik van en stellen onze ALV uit tot ergens in september of misschien wel oktober 2021.
Wij hopen dat het tegen die tijd weer redelijk normaal is en wij u dan weer mogen verwelkomen, wij gaan er van uit dat er dan een grote opkomst zal zijn.

Namens het bestuur.
Paul Verhoeven.
Voorzitter.
HV Gendt

een vreemde zet van de WSG volgens onze voorzitter

Met stijgende verbazing het ingezonden artikel van GMGB in het Gem.Nieuws gelezen, wat zij daar schrijven is een situatie waar wij ,als bestuur van de HV, veel energie en tijd in hebben gestoken , in overleg met WSG, de toenmalige interim bestuurder de gemeente ,maar ook met de huidige bestuurder, de overgang van de eigen woning toewijzingsregels naar Entree. De Hv wilde meer ruimte voor de mensen uit Gendt, ingeschreven bij WSG, iets wat bij meerdere corporaties al gebeurd, maar de opstelling van WSG gaf geen enkele opening in die richting onder het motto, afspraak voor mijn tijd, kan ik niets meer aan doen,kan? of de wil om er wat aan te doen.

En nu 12 nieuwe woningen in plan Vleumingen West, een goed plan ,zeker gezien de plannen Staatsliedenbuurt. Er worden .10 woningen onder de hoogste urgentie huurders van de Staatslieden verhuurt, goed ,, maar dan, twee woningen via Entree verloten? dat is ook goed als dat onder de woningzoekenden van WSG gebeurd, krijgen wij nog een klein beetje gelijk, zoals het er nu uitziet kan iedereen daarop reageren, wij snappen het niet staan dan ook achter de conclusie van de groep GMGB dat het sociale gezicht van WSG ver weg is.

Paul Verhoeven.
Voorzitter.

Stand van zaken op dit ogenblik

Beste huurders,

Het bestuur van HV Gendt brengt u op de hoogte van de stand zaken.

Zoals bekend hebben 500 huurders gereageerd op de actie van GMGB.

Daarvoor nogmaals dank.

Ook hebben wij veel nieuwe aanmeldingen van huurders mogen ontvangen om lid te worden van HV Gendt.

Het ledenaantal komt uit boven de 500 leden, een geweldig resultaat.

Als bestuur zijn wij hier uitermate blij mee.

Het geeft ook administratieve problemen omdat bij veel aanmeldingsformulieren het adres/e-mailadres moeilijk te lezen is. Uiteraard doen we ons uiterste best om daar uit te komen en de juiste gegevens te bemachtigen.

Het 2e probleem is het volgende.

Doordat er een situatie is ontstaan waarin Woonstichting Gendt het vertrouwen in het bestuur van HV Gendt opgezegd heeft, hebben wij een ½ jaar lang geen mutaties ontvangen.
Hierdoor is de opname in ons ledendestand niet gelukt.

Sinds kort is het ons gelukt om gegevens te achterhalen, maar er zullen onduidelijkheden blijven bestaan.
We gaan uiteraard proberen om dit op te lossen, en houden u op hoogte.

Bestuur HV Gendt

Huurdersvereniging Gendt krijgt de bijna 500 steunbetuigingen overhandigd van GMGB.

Na een intensieve actie hebben we op een voor de HV en inwoners van Gendt symbolische plaats nl het oude gemeente huis van Gendt,de voorzitter van de HV de bijna 500 steunbetuigingen voor het bestuur overhandigd.
De HV bedankt de huurders voor hun steun,maar in het bijzonder de mensen van GMGB, die deze actie zijn begonnen.Het heeft de HV gemotiveerd om verder te gaan met de belangen te behartigen van en voor de huurders.
De HV hoopt van ganze harte dat na overleg met Wnst Gendt,er een samenwerking ontstaat op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
GMGB daarintegen hopen dat de bijna 500 steunbetuigingen voor de HV/en huurders nog tot meer zal leiden.
Wij hebben u al laten weten dat wij de Raad v Commissarissen (RvC)in een brief hebben laten weten wat er volgens veel huurders mis is bij Wnst Gendt
Er is door ons ook gevraagd voor 15 januari te reageren.

In hun antwoord werd er nl over de problematiek niet met veel woorden gerept.
Wat wel duidelijk werd is dat we met onze ervaringen bij de huurders lijnrecht tegenover elkaar staan.
RvCwil wel in gesprek met ons maar nu in deze tijd kan dat alleen met video bellen.
Wij daarin tegen zien de leden liever in hun gezicht zo gauw dat mogelijk is. Maar ‘t moet ons ook niet te lang duren.
Wij hebben de indruk dat de RvC én directeur bestuurde Mevr. Germa Knuver de ernst van de klachtten onderschatten en niet serieus nemen,want er word met geen woord over geschreven. Dat maakt dat wij ons zorgen maken. Het reikt ons teveel naar”doodzwijgproblematiek.

We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet.
GMGB.

Vertrouwen huurders in bestuur HV Gendt

De actiegroep Gendt mot Gendt blieven (GMBG) heeft, nadat het vertrouwen door de bestuurder van WOONstichting Gendt(Wsg) in het bestuur van Huurdersvereniging Gendt ((HV Gendt) is opgezegd, spontaan een actie georganiseerd.
Met als doel het bestuur van HV Gendt een hart onder de riem te steken.

De achterban van Wsg heeft massaal meegewerkt aan de actie en heeft zijn/haar stem laten horen.
De meerderheid van de huurders staat voor 100% achter het bestuur van HV Gendt. De betrokkenheid en bereidheid nam enorm toe en dit kwam tot uitdrukking in de stijging van 145 nieuwe aanmeldingen om lid te worden van de Huurdersvereniging.

Bij de rondgang van de leden van GMGB bij de huurders, werden zij geconfronteerd met veel negatieve gevoelens en ontevredenheid ten aanzien van Wsg. De meest gehoorde klachten, de (on)bereikbaarheid, het gebrek aan het sociale gezicht was jarenlang het visitekaartje van Wsg, klachten over reparaties of mankementen aan het gehuurde woningen.

Dit alles wordt Wsg niet in dank afgenomen en heeft men geen goed woord over de reactie van de directeur-bestuurder in de pers. Dit zet kwaad bloed bij de huurders.

Wij, bestuur van HV Gendt, danken GMGB en de huurders voor het vertrouwen in het bestuur.

Mede dankzij dit vertrouwen, willen wij trachten om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Bestuur HV Gendt