Categorie: Nieuws

Wordt u dat ? interesse ! Word Energieambassadeur!

Energieambassadeur!
Wil jij bijdragen aan een duurzamer Lingewaard? Word Energieambassadeur!
Vanaf november gaat Energieloket Lingewaard Energieambassadeurs opleiden in
samenwerking met Waardwonen en WOONstichting Gendt. Deze nieuwe lichting
Energieambassadeurs krijgen een speciale training om huurders te helpen
verduurzamen. Het gaat vooral om het nemen van kleine energiebesparende maatregelen
zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, maar vooral ook over
bewustwording en gedragsverandering. Inwoners van Lingewaard die gehuurd wonen
kunnen zich nu inschrijven voor de cursus via energieloketlingewaard.nl.

WAT IS EEN ENERGIEAMBASSADEUR?
Energieambassadeurs helpen mensen met energie besparen in hun huis. Inwoners van
gemeente Lingewaard kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen. Een Energieambassadeur
kan informeren over de mogelijkheden voor energiebesparing.

WORD JIJ DE NIEUWE ENERGIEAMBASSADEUR?
Een Energieambassadeur is iemand die energiebesparing leuk vindt en thuis zelf bewust en
zuinig met energie omgaat. Een energieambassadeur wil daarnaast meer inzicht krijgen in zijn
of haar gedrag met betrekking tot energiegebruik. Verder is een energieambassadeur een
enthousiaste en communicatief vaardige vrijwilliger die zich inzet om zijn buurtgenoten te
enthousiasmeren en ondersteunen bij energiebesparing in de woning.

WANNEER BEN JE GESCHIKT?
 Je hebt interesse in energiebesparing.
 Je  praat graag over verduurzamen en bewustwording en maakt makkelijk contact met
buurtbewoners.
 Je vindt  het niet erg om dit op vrijwillige basis te doen. Het gaat om een aantal dagdelen
en/of avonden per jaar.

WAT  KRIJG JE? 
 Een training over energie en energiebesparing.
 Ondersteuning van een inspirerend team energiecoaches en adviseurs.
Kun jij je vinden in bovenstaande omschrijving en wil je ook graag Energieambassadeur worden?
Meld je dan vóór 1 november aan via www.energieloketlingewaard.nl. De trainingsavonden zijn
gepland op 8 november, 30 november, 15 december en 17 januari.

Interesse meld u aan  namens het bestuur HV Gendt

Kort verslag AVL HV Gendt 6 september 2021

Korte samenvatting van de ALV op 6 september.

De opkomst van 40 leden was goed, mede door het werk van de vrijwilligers van de Leemhof, was er ook voldoende ruimte i.v.m. de 1.5 meter.

Naast de gebruikelijke punten zoals, notulen, jaarverslag en de financiële verantwoording, allen vastgesteld, was de bestuursverkiezing een belangrijk punt.

Aftredend was  secretaris Jos Jansen er waren geen tegenkandidaten dus werd hij onder applaus herkozen.

Daarna was het aftreden van Marlies Leenders, Wim de Koning en Gerard Kregting het agendapunt, alle drie bestuursleden hadden begin dit jaar al aangegeven dat ze zouden stoppen als bestuurslid. Vz. Paul Verhoeven bedankte ze namens de  huurders voor hun inzet en noemde ook nog enkele punten waar de drie zich voor ingezet hebben, met een groot applaus werden ze bedankt door de leden en kregen ze van de Vz een cadeaubon met de afspraak dat er nog een persoonlijk afscheid komt.

Na de pauze ging voorzitter Paul Verhoeven kort in op de situatie zoals die op dat moment was, hij gaf duidelijk aan dat er door beide partijen fouten zijn ge maakt ,hij zei dat het verlaten van een overleg  achteraf anders had ge kunnen maar nog steeds kwaad te zijn over de reactie van WSG via de pers en de timing van het inlichten van de bestuursleden. Het bestuur heeft de Huurcommissie om een uitspraak gevraagd in deze kwestie, het korten van de begroting, maar overweegt ook een kortgeding

Met de woorden wij blijven positief ging hij over naar het volgende punt.

Dat was de uitslag van de enquête, georganiseerd door de Woonbond en uit gelegd door Maarten Groen, 160 personen hebben mee gedaan 20% van de huurders dus legitiem.

Indien u interesse hebt in de enquête kunt u deze opvragen via info@hvgendt.nl

Daarna was het woord aan de groep G.M.G.B. die in een voorgelezen brief steun vroeg om de raadsleden van Lingewaard te informeren over de situatie tussen WSG en de HV, In een eerdere actie met Bo6 zijn er vragen gesteld aan B%W en beantwoord maar zonder actie door het college naar beide partijen, daarom ook het verzoek aan het bestuur ,HV, om met een begeleidend  schrijven de raadsleden te informeren, voorzitter zal dit doen.

Het onderwerp gas loos en wat zal dat gaan kosten, door Maarten Groen had zijn volledige aandacht en werd  duidelijk uitgelegd.

Bij de rondvraag kamen veel opmerkingen over, de uitnodiging van WSG mbt de Belangenavond maar vooral over wat er in de ogen van de leden maar vooral de huurders uit de Staatsliedenbuurt mis ging en gaat, er ontstond een verhitte discussie vooral over de toezegging over een gelijkwaardige woning , nu 3 slaapkamers dan twee.

Het bestuur zal proberen om de bewonerscommissie van de Staatsliedenbuurt weer bijeen te krijgen om aan de hand van het sociaalplan te kijken wat er gaande is.

Onder dankzegging sloot de voorzitter de vergadering.

Aandacht politiek over conflict

Politieke vragen in verband met Woonstichting  Gendt en Huurdersvereniging Gendt

Het doet ons deugd dat ook de lokale politieke partij B06 zicht zorgen maakt over de spanningen tussen de Woonstichting Gendt en de Huurdervereniging Gendt en schriftelijk om opheldering vraagt bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Lingewaard.

B06 vraagt zich nu af of de huurdersvereniging betrokken is geweest over de nieuwe Huisvestingsverordening. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, vraagt fractievoorzitter Patrick Hegeman aan het college, “Heeft de gemeente pogingen ondernomen om ze bij de gesprekken te betrekken?”

Ook hebben ze vraagtekens bij de inmiddels aansluiting van de Gendtse woonstichting bij de landelijke Entree. De Huurdersvereniging heeft hier nog steeds moeite mee, zoals het gelopen is. Hoe zit dat dan met het adviesrecht van de Huurdersvereniging, wordt hier gewoon overheen gewalst?

Zie ook artikel op Groeten uit Gendt , link: Gendtse spanning naar de politieke agenda (groetenuitgendt.eu).

inloop voor de enquête van de HV Gendt op donderdag 24 juni

oproep aan alle huurders

Wilt u digitaal of op een andere wijze de enqeute invullen en wilt u hulp ?

Er is eenInloop avond voor invullen van de enquête voor HV Gendt

Bent u niet in de gelegenheid om de enquête die we in samenwerking met de woonbond hebben op gesteld geven wij u onze huurders u de mogelijkheid om donderdag 24 juni in de Leemhof van 19.00 tot 21.00 deze in papieren versie of digitaal met hulp in te vullen.

Wij zitten er om u te helpen digitaal of de optie om hem op papier in te vullen zoals u wilt.

U bent van harte welkom bestuur HV en de GMGB groep