Bestuur Huurdersvereniging Gendt

Paul Verhoeven | Voorzitter / tijdelijke penningmeester .

Ik ben Paul Verhoeven, 71 jaar, getrouwd met Toos en vader van een zoon en een dochter en opa van 3 kleindochters. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Met een onderbreking van 18 jaar hebben wij gehuurd en gewoond in Gendt. Omdat er in de laatste jaren geen huurdersvereniging meer was, heb ik mij beschikbaar gesteld. Ook omdat er met de nieuwe woningwet voor de huurder meer inspraak is geregeld. Daarom wil ik, samen met mijn mede-bestuursleden en de huurders, zo goed mogelijk de belangen van de huurder verdedigen. Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen, sport (passief) en jeu de boules spelen.

Anton Peters | Algemeen bestuurslid | Website beheer .

Ik ben Anton Peters, 57 jaar. Ik ben getrouwd met Jolanda. Samen hebben we twee dochters. Wij huren al sinds 1983. Ik heb een technische achtergrond en ben inmiddels 8 jaar werkzaam bij gemeente Lingewaard. Omdat ze de Staatsliedenbuurt (waar wij wonen) gaan slopen en ik met het sociaal plan in aanraking kwam ben ik daar vanuit bij de Huurdersvereniging Gendt terecht gekomen. Graag zet ik mij in als bestuurslid waar nodig is.

Igor Beemer | Algemeen bestuurslid |  Energieambassadeur .

Mijn naam is Igor Beemer, 59 jaar. Ik ben getrouwd met Maria. We wonen nu bijna 11 jaar in Gendt. We zijn van Arnhem naar Gendt verhuisd. Ik wil niet meer weg! Hier in Gendt hebben we alles: de mooie omgeving, de polder, het water. We fietsen heel veel door de Betuwe. Ik wil mij graag inzetten voor Huurdersvereniging Gendt en natuurlijk ook voor de huurders in Gendt.