Beste mensen,

Als secretaris van de HV krijg ik wel eens de vraag , wat doe jij of jullie als bestuur eigenlijk, en daar moet ik dan even over nadenken, zo van hoe vertel ik het zodat iemand het begrijpt wat voor mij al wat normaler is en tegelijkertijd ingewikkeld.

Wat kunnen wij, de HV heeft adviesrecht, gevraagd en ongevraagd maar dat is niet meer dan dat en hoeft niet over genomen te worden, dit is via wettelijke regels wel aan termijnen gebonden, de jaarlijkse huurverhoging is hier een voorbeeld van, daar proberen we afspraken te maken over de hoogte om de betaalbaarheid in de hand te houden.

Verder is er instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij een fusie, zonder de instemming van u als huurder gaat dat niet door, of er moet sprake zijn van mismanagement, dan grijpt de minister via de Autoriteit Wonen in en kunnen wij daar niets aan doen.

Wij praten mee over de bouwplannen, renovatie, sloop en wederopbouw(Staatsliedenbuurt) waar samen met de bewonerscommissie een sociaalplan is afgesproken.

De verduurzaming en daarbij de energietransitie zijn onderwerpen van nu en de komende jaren waar wij aan tafel zitten bij WSG en de Gemeente Lingewaard.

Wat en hoe gaan we om met het leggen van zonnepanelen ,met daarbij isolatie van de woning, waar ons standpunt is, dit moet voor de zittende huurder gratis, zij hebben de laatste jaren bij gedragen aan de Verhuurdersheffing, ongeveer 3 maanden huur per jaar, deze heffing stopt op,31 december 2022, dus dat geld wat niet meer naar DenHaag gaat , kan voor de isolatie en panelen gebruikt worden .

Ook over het onderhoud wordt onze mening en inbreng gevraagd. De Prestatieafspraken worden niet zonder inbreng van de HV gedaan, dit overleg is met de gemeente en de beide corporaties met de Huurdersverenigingen.

Ook is er contact met en volgen van een cursus of training via De Woonbond.

U begrijpt wel dat dit voor ons als bestuur heel zwaar is, wij staan niet op het zelfde niveau als de bestuurders van gemeente en de corporaties, vandaar dat wij vaak een beroep op een deskundige of adviseur moeten doen.

Is uw interesse gewekt laat het weten, via info@hvgendt.nl.

Paul Verhoeven.
Secretaris